Köpvillkor och info


1. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när Skönhetsstudion bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse. En orderbekräftelse genereras automatiskt. Om leveranstid ändras i beställningen kommer kunden att meddelas om detta snarast möjligt. Skönhetsstudion har ägande och återtaganderätt till samtliga produkter tills dess att fullständig betalning har erlagts från kund. För att handla hos oss måste du vara 18 år. Skönhetsstudion har organisationsnummer, är momsregistrerad och innehar F-skatt sedel.

2. Pris
I priserna ingår moms med 25%. Vid bekräftad beställning, kan priserna endast ändras av omständigheter som Skönhetsstudion inte råder över. Till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Inga expeditionskostnader tillkommer.

3. Beställning och hämtning från butik
Vid hämtning från butik i Luleå så kan du göra ditt inköp via webshopen. Du kan också göra ditt inköp hos oss via mejl eller via telefonkontakt. Betalning gör du då enligt punkt 5.2 eller punkt 5.3

4. Frakt


Alla order leveras fraktfritt inom Sverige!

5. Betalningsvillkor

5.1 Faktura och kontant (0kr)

Kontantbetalning endast vid hämtning från butik i Luleå. Faktura trettio dagar eller kontant vid avhämtning i butik och vid beställning efter mail- eller telkontakt.
   

7. Leveranser 
Leveranstiderna som är angivna på varje artikel är uppskattade just vid beställningstiden och kan då variera beroende på var i världen varan finns samt efterfrågan och tillgång. Ibland kan varan finnas hemma i butiken i Luleå, ibland kan också vara finnas med närmare leveranstid.
Din beställning levereras med Posten, DHL, Schenker, Bussgods eller utkörning (Luleå-Boden) eller om du har valt att hämta den från butik.  

8. Leveransförseningar
Ibland uppstår leveransförseningar utom vår kontroll. Det kan t.ex. ske då en leverantör inte kan fullfölja sina leveransförpliktelser mot oss. Om det inträffar frånsäger vi oss ersättningsansvar till kunden för den skada som förseningen åstadkommit. Du kan lita på att vi alltid meddelar dig om leveranser skulle bli försenade under en längre tid. Om du saknar en leverans så maila oss på anna@skonhetsstudion.eu  så kan vi återkomma med leveransbesked och kollisök på din beställning.

9. Transportrisken 
Tillsammans med våra fraktpartners står vi för transportrisken dvs. risken för att varan skadas eller kommer bort under transporten från vårt lager till dig. Du och transportföretaget står för risken vid eventuell retur till oss.

10. Skadat gods

När du tar emot din vara är det viktigt att du omedelbart besiktigar paketet. Skulle emballaget och innehållet vara skadat så meddelar du detta till ditt servicecenter, DHL ombud eller direkt till transportören. Spara alltid den bekräftelse du får på att ditt gods är skadat. Vi är tacksamma om du meddelar oss snarast om det inträffar på anna@skonhetsstudion.eu 
 så att vi kan vidta eventuella åtgärder.

11. Reklamationer

Om du vill reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post anna@skonhetsstudion.eu  inom en vecka (7 dagar). Spara alltid emballage, originalkartong och betalningsbekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i.

12. Ej uthämtade paket
Vid ej uthämtade paket debiteras du som kund alltid en kostnad på 250 kr inklusive moms och det på grund av den retur- och hanteringskostnad som som vi åsamkas, detta gäller oavsett om du fått en eventuell retur eller reklamation godkänd hos oss. Vill du returnera eller reklamera en produkt så måste du hämta ut ditt paket först, vid godkänd retur så skickar vi retur fraktsedlar åt dig som du kan använda för att skicka tillbaks paketet till oss.

Vid ej uthämtade paket från butik i Luleå debiteras varans hela belopp.

13. Återbetalningar 
Återbetalningar sker till ditt bankkonto eller det sätt som kunden föreslår. Återbetalningen sker inom 7 arbetsdagar från att vi har mottagit och godkänt din retur.

14. Reservationer

Vi reserverar oss för ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från våra leverantörer, felskrivningar eller andra fel som ligger utanför vår kontroll. Läs mer om oförutsedda händelser under Force Majeur nedan.

Force Majeur
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.